Faciliteren van seksualiteit en intimiteit voor mensen met een beperking


Een inventarisatie van de ondersteuningsmogelijkheden in Nederland.

St. Tiresias en Rutgers
In opdracht van het Ministerie van VWS

  • Drs. Jacqueline Kool (Tiresias)
  • Drs. Ymke Kelders (Rutgers)
  • Drs. Lonneke van Kampen

December 2021
Utrecht/Bergen op Zoom